June 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Sun, May 26 Mon, May 27 Tue, May 28 Wed, May 29 Thu, May 30

Evening Practice at Crossings

Fri, May 31 Sat, June 1
Sun, June 2 Mon, June 3 Tue, June 4 Wed, June 5 Thu, June 6

Evening Practice at Crossings

Fri, June 7 Sat, June 8
Sun, June 9 Mon, June 10 Tue, June 11 Wed, June 12 Thu, June 13

Evening Practice at Crossings

Fri, June 14 Sat, June 15
Sun, June 16 Mon, June 17 Tue, June 18 Wed, June 19 Thu, June 20

Evening Practice at Crossings

Fri, June 21 Sat, June 22
Sun, June 23 Mon, June 24 Tue, June 25 Wed, June 26 Thu, June 27

Evening Practice at Crossings

Fri, June 28 Sat, June 29
Sun, June 30 Mon, July 1 Tue, July 2 Wed, July 3 Thu, July 4

Evening Practice at Crossings

Fri, July 5 Sat, July 6

Return to calendar